Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp: thêm 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Trang chủ TIN HOAT DONG

Đồng Tháp: thêm 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 29/4/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đã ký quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 (Quyết định số 502/QĐ-UBND-HC).

 

Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Theo đó, có 22 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 gồm: Tân Hộ Cơ (huyện Tân Hồng); Tân Công Sính, Phú Thọ (huyện Tam Nông); Long Hậu, Tân Hoà, Phong Hoà (huyện Lai Vung); Tân Huề, Tân Hòa, Tân Quới (huyện Thanh Bình); Tân Bình, Hoà Tân (huyện Châu Thành); Phú Thuận A, Thường Phước 1, Phú Thuận B, Thường Lạc (huyện Hồng Ngự); Long Hưng A, Mỹ An Hưng A, Hội An Đông, Bình Thạnh Trung (huyện Lấp Vò); Ba Sao, Phương Thịnh, Phương Trà (huyện Cao Lãnh).

Qua kết quả công nhận, tại các xã đều có cơ sở hạ tầng nông thôn đạt chuẩn theo quy định của Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 - 2020; trên địa bàn các xã không còn hộ gia đình sống trong nhà tạm, nhà dột nát; tỷ lệ hộ có nhà ở đạt chuẩn theo quy định của Bộ xây dựng chiếm từ 71,5% - 87,44% (xã Tân Bình, huyện Châu Thành); thu nhập bình quân của các xã năm 2020 đều đạt trên 50 triệu đồng/người/năm (cao nhất có xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò và Phong Hòa, huyện Lai Vung đạt 51 triệu đồng/người/năm); tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều đều giảm, còn ở mức từ 1,26% - 3,26%; số người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động đạt trên 91%; tại các xã đều có Hợp tác xã được thành lập, củng cố và hoạt động theo luật Hợp tác xã năm 2012, có số lượng thành viên đủ lớn theo quy định, hoạt động với các loại hình như: dịch vụ tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, sản xuất lúa giống, cây ăn trái, cung ứng vật tư nông nghiệp,...Nhìn chung đều hoạt động có hiệu quả, mang lại lợi nhuận cho HTX, lợi ích cho các xã viên và người dân trong vùng. Thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, các xã đã chủ động trong việc liên kết tiêu thụ nông sản đối với các sản phẩm chủ lực của địa phương, đồng thời liên kết với các Nhà khoa học trong việc ứng dụng Khoa học công nghệ trong sản xuất thông qua các Hợp tác xã, Tổ hợp tác và các mô hình Hội quán. Ngoài ra, các xã đã đẩy mạnh phát triển các nghề tiểu thủ công nghiệp như các xã ở huyện Châu Thành, nghề hoa kiểng ở huyện Lai Vung, du lịch sinh thái ở huyện Cao Lãnh, Thanh Bình, Hồng Ngự,…Các tiêu chí về Y tế, Văn hóa, Hệ thống chính trị, Môi trường và An toàn thực phẩm, Quốc phòng - An ninh đều được các xã quan tâm thực hiện, tuyên truyền thường xuyên tạo động lực cho người dân cùng chính quyền xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng tươi đẹp, đáng sống. Kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới đều đạt trên 90% theo yêu cầu (có 02 xã: Phong Hòa, huyện Lai Vung và Tân Huề, huyện Thanh Bình tỷ lệ người dân hài lòng đạt 100%).

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân các huyện: Tân Hồng, Hồng Ngự, Tam Nông, Thanh Bình, Cao Lãnh, Lấp Vò, Lai Vung, Châu Thành và các xã có tên tại Điều 1 tổ chức công bố đúng quy định, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm. Đồng thời, có kế hoạch duy trì, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới hướng đến xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Mặt khác, giao Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp Tỉnh triển khai thực hiện, tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo các nội dung theo ý kiến của Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 tại cuộc họp ngày 13/4/2021 (Công văn số 779/VPUBND-KT ngày 29/4/2021).

Như vậy, lũy kế đến nay tỉnh Đồng Tháp có 97/115 xã đã chuẩn nông thôn mới; 03 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới (thành phố Sa Đéc, thành phố Cao Lãnh và thành phố Hồng Ngự), 01 huyện (Tháp Mười) đạt chuẩn nông thôn mới. Riêng huyện Cao Lãnh đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM, đang hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Nguyễn Hưng