Xuất bản thông tin

null Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới của huyện Cao Lãnh

Chi tiết bài viết TIN HOAT DONG

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới của huyện Cao Lãnh

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn tại Công văn số 39/UBND-KT ngày 21 tháng 01 năm 2021 đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, một số Sở, ngành tỉnh và Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp huyện Cao Lãnh.

 

Ảnh: Tuyến đường kiểu mẫu tại Ấp Bình Hòa, xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh

Theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu: Sở Xây dựng đôn đốc đơn vị tư vấn sớm hoàn thành công tác lập quy hoạch vùng huyện; khẩn trương chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh phê duyệt quy hoạch. Các sở, ngành Tỉnh phụ trách tiêu chí huyện nông thôn mới tiếp tục theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn huyện Cao Lãnh trong quá trình rà soát số liệu, thiết lập thủ tục hồ sơ minh chứng về kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện; chuẩn bị tốt cho công tác đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới ngay đầu năm 2021. Riêng Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương phối hợp Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lãnh trong việc rà soát, hoàn thiện thủ tục môi trường đối với công trình bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Cao Lãnh.

Đối với Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp huyện Cao Lãnh: chủ động trong công tác phối hợp với các đơn vị liên quan, đẩy nhanh tiến độ lập các thủ tục, hồ sơ xét, công nhận huyện nông thôn mới (NTM) năm 2020. Cụ thể:

- Chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn NTM từ 2014 - 2019 rà soát lại kết quả duy trì và nâng chất các tiêu chí NTM đến năm 2020. Đẩy mạnh các giải pháp tuyên truyền, vận động người dân tiếp tục thực hiện tốt công tác cải tạo cảnh quan môi trường, chăm lo sản xuất và giữ gìn an ninh trật tự xã hội.

- Tổ chức rà soát, điều tra, thống kê lại các chỉ tiêu NTM năm 2020 cho các xã theo tiêu chí xã NTM đến năm 2020, như: về thu nhập bình quân đầu người/năm, hộ nghèo, các chỉ tiêu về giáo dục, tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế,…

- Bố trí kinh phí cải tạo, nâng cấp Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện, lắp đặt khán đài tại 02 sân vận động thể thao trên địa bàn huyện (tại xã Bình Thạnh và An Bình) theo tiêu chuẩn quy định.

- Chủ động và phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tỉnh phụ trách tiêu chí huyện NTM, nhất là các tiêu chí chưa đạt để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành khối lượng công việc còn lại.

- Rà soát, bổ sung làm rõ tỷ lệ chất thải rắn được thu gom xử lý (hợp đồng với đơn vị có chức năng và tự xử lý tại hộ gia đình thông qua hướng dẫn của địa phương). Rà soát tổng thể công tác thu gom và điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn đảm bảo điểm tập kết chất thải đúng quy định và đảm bảo vệ sinh môi trường. Lưu ý: Các điểm tập kết cần rà soát lại việc bố trí như: nền hạ, khoảng cách, thiết bị lưu giữ,… Chỉ đạo các đơn vị liên quan về việc theo dõi, giám sát công tác bảo vệ môi trường các cơ sở sản xuất kinh doanh (thủ tục môi trường, thực hiện xử lý chất thải). Giám sát công tác bảo vệ môi trường cơ sở chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn huyện.

- Tổ chức tổng kết mô hình “Thu gom, vận chuyển và xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng” làm cơ sở để nhân rộng trên địa bàn huyện.

- Tiếp tục chỉ đạo duy trì, củng cố các mô hình cải tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp ở tất cả các xã và thị trấn định kỳ hàng tuần, tháng; nhân rộng các mô hình tuyến đường kiểu mẫu (tuyến đường của xã, của huyện); mô hình đường, sông không rác; duy trì tốt công tác thu gom và xử lý rác thải tại các cụm, tuyến dân cư tập trung, các chợ, trụ sở làm việc, trường học, bệnh viện, trạm y tế, công viên. Tiếp tục nhân rộng mô hình thí điểm về phân loại rác tại nguồn tại các khu vực vùng sâu, tuyến đường nhỏ xe thu gom không vào được để nâng dần tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt trước và sau khi xét, đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tập trung giám sát và thực hiện các công trình bảo vệ môi trường gắn với các tuyến, điểm tham quan khi đoàn kiểm tra đánh giá huyện nông thôn mới đi khảo sát.

- Quan tâm đặc biệt công tác phòng ngừa trọng án, bảo đảm an ninh trật tự xã hội được duy trì ổn định trước, trong và sau khi xét, công nhận huyện đạt chuẩn NTM.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Tỉnh chỉ đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Cao Lãnh triển khai việc lấy ý kiến người dân về kết quả xây dựng NTM trên địa bàn tất cả các xã, thị trấn của huyện Cao Lãnh theo quy định. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp Tỉnh theo dõi tiến độ thực hiện, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ và sớm hoàn thành các thủ tục đề nghị, xét công nhận huyện Cao Lãnh đạt chuẩn NTM năm 2020./.

Nguồn: Công văn số 39/UBND-KT.

Nguyễn Hưng

Văn phòng Điều phối tỉnh