Xuất bản thông tin

null Huyện Cao Lãnh: tiếp tục thí điểm mô hình thu gom, vận chuyển, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

Chi tiết bài viết Báo chí với Đồng Tháp

Huyện Cao Lãnh: tiếp tục thí điểm mô hình thu gom, vận chuyển, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

Năm 2020, Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lãnh phối hợp với Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Dịch vụ Môi trường Tiến Phát (Công ty Tiến Phát) triển khai thí điểm mô hình thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải thuốc bảo vệ thực vật tại ruộng lúa và vườn cây ăn trái trên địa bàn 3 xã: Mỹ Xương, Mỹ Hội và xã Gáo Giồng.

Ảnh: Mô hình thí điểm tại huyện Cao Lãnh

Qua gần một năm triển khai thực hiện mô hình tại ruộng lúa xã Gáo Giồng, vườn cây ăn trái xã Mỹ Xương và Mỹ Hội, với 40 bể chứa rác thuốc bảo vệ thực vật và 02 nhà lưu chứa (do Công ty Tiến Phát đầu tư) đã tiến hành thu gom được 02 đợt, tổng khối lượng 864 kg bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng, tập kết về nhà lưu chứa và đến Công ty xử lý. Riêng 160 bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật được lắp đặt tại các xã nông thôn mới do ngân sách Tỉnh hỗ trợ đã thu gom 4.315 kg bao bì, vỏ chai, gói thuốc bảo vệ thực vật.

Việc thí điểm mô hình thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải thuốc bảo vệ thực vật tại 03 xã Gáo Giồng, Mỹ Xương, Mỹ Hội được người dân đồng thuận và tích cực hưởng ứng, đã góp phần giảm được áp lực ngân sách chi trả cho công tác vận chuyển, xử lý rác thải thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng, hạn chế tình trạng vứt bỏ bao bì, vỏ chai, gói thuốc bảo vệ thực vật tùy tiện, không đúng nơi quy định, làm ảnh hưởng đến môi trường.

Với những kết quả khởi đầu, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chấp thuận cho Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh gia hạn thời gian thực hiện thí điểm mô hình thu gom, vận chuyển, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tại huyện Cao Lãnh đến hết năm 2021. Đồng Thời, chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan tiếp tục hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh thực hiện. Giao Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện mô hình; tổ chức đánh giá sơ kết mô hình, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân Tỉnh trước ngày 31/12/2021 (tại Công văn số 173/UBND-KT ngày 22/3/2021). Mô hình này hứa hẹn là một trong những giải pháp hữu hiệu để xây dựng môi trường nông thôn thân thiện, bền vững hơn góp phần duy trì, nâng chất xã nông thôn mới hướng đến xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trong thời gian tới./.

Nguyễn Hưng