Xuất bản thông tin

null Xã Tân Hội Trung (huyện Cao Lãnh) thực hiện mô hình Làng Mới - Saemaul

Trang chủ Báo chí với Đồng Tháp

Xã Tân Hội Trung (huyện Cao Lãnh) thực hiện mô hình Làng Mới - Saemaul

Năm 2019, Quỹ Toàn cầu hóa Saemaul (SGF) tại Việt Nam đã thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp chọn xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh thực hiện mô hình Làng Mới - Saemaul, với Dự án "Tăng cường năng lực cộng đồng để phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp địa phương gắn liền với phát triển nông thôn mới" trong giai đoạn 2019 - 2023.

 

Nằm trong khuôn khổ các nội dung thuộc Dự án, vừa qua Quỹ Toàn cầu hóa Saemaul (SGF) và Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đã tổ chức thực hiện 02 lớp tập huấn cho thành viên Hợp tác về: (1) Tinh thần Saemaul trong Chương trình OCOP Quốc gia - Chuỗi giá trị và (2) Chương trình tập huấn Trực tuyến Saemaul - Phòng trào Saemaul (cụ thể: Lịch sử Phong trào Saemaul, giới thiệu về Quỹ Saemaul Undong, tổng quan về HTX và lịch sử phát triển kinh tế của Hàn Quốc; Chính sách phát triển nông thôn mới của nhà nước Việt Nam; Các mô hình HTX điển hình).

Ảnh: Các lớp tập huấn tại xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh

Năm 2020, hỗ trợ thực hiện mô hình thí điểm “Chăn nuôi ếch an toàn sinh học, đảm bảo các điều kiện bảo vệ môi trường và gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm” tại ấp 4, xã Tân Hội Trung (huyện Cao Lãnh) với 05 hộ tham gia, tổng số lượng 150.000 con giống. Mô hình ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi ếch dưới sự theo dõi, giám sát, hỗ trợ kỹ thuật của cán bộ phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp, cán bộ nông nghiệp xã Tân Hội Trung. Sử dụng men vi sinh xử lý nước ao làm giảm chi phí điện năng để thường xuyên thay nước ao từ 10 - 15% và công lao động.

Ngoài ra, Quỹ Toàn cầu hóa Saemaul (SGF) và Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đã đã khảo sát thực tế và hỗ trợ xây dựng khối văn phòng làm việc của Hợp tác xã Saemaul, tại ấp 5, xã Tân Hội Trung (huyện Cao Lãnh). Dự kiến tháng 4 năm 2021 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Ảnh: Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương nghiệm thu mô hình thí điểm “Chăn nuôi ếch an toàn sinh học, đảm bảo các điều kiện bảo vệ môi trường và gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm” tại ấp 4, xã Tân Hội Trung (huyện Cao Lãnh)

Ảnh: Lễ khởi công công trình khối văn phòng làm việc của HTX Saemaul ngày 09/11/2020 

Ảnh: Thi công công trình khối văn phòng làm việc của HTX Saemaul

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đang xây dựng kế hoạch xin ý kiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quỹ Toàn cầu hóa Saemaul (SGF) để tiếp tục xem xét, hỗ trợ xã Tân Hội Trung (huyện Cao Lãnh) thực hiện Dự án "Tăng cường năng lực cộng đồng để phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp địa phương gắn liền với phát triển nông thôn mới" trong năm 2021.

Nguyễn Hưng