Xuất bản thông tin

null Đến năm 2025, Đồng Tháp hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp cho 9.107 lao động nông thôn

Chi tiết bài viết Báo chí với Đồng Tháp

Đến năm 2025, Đồng Tháp hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp cho 9.107 lao động nông thôn

Đó là chỉ tiêu kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 24/3/2021.

 

Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 xác định rõ mục tiêu của công tác đào tạo nghề nông nghiệp là: Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành nông nghiệp, góp phần phát triển sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao, tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng sản phẩm, nông nghiệp hữu cơ, nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động ở nông thôn, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Đào tạo đảm bảo chất lượng và hiệu quả, sau khi học xong ít nhất có 80% lao động có việc làm ổn định và tăng thu nhập.

 

Ảnh minh họa (ảnh tư liệu)

Theo đó, giai đoạn 2021 - 2025 đào tạo nghề cho khoảng 9.107 lao động nông thôn (bình quân đào tạo khoảng 1.821 lao động/năm); góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 79%, trong đó tỷ lệ qua đào tạo nghề là 57% và tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng số lao động xã hội đến năm 2025 đạt 40%.

Nội dung và giải pháp thực hiện bao gồm: (1) Tuyên truyền, tư vấn học nghề nông nghiệp và việc làm đối với lao động nông thôn; (2) Bồi dưỡng, phát triển đội ngũ nhà giáo; cập nhật kiến thức cho cán bộ tham gia đào tạo nghề nông nghiệp; (3) Khảo sát nhu cầu và xây dựng chương trình, giáo trình học liệu và xây dựng danh mục nghề; (4) Hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; (5) Giám sát đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề nông nghiệp.

Tuyên truyền phổ biến các mô hình dạy nghề có hiệu quả tại các địa phương; lồng ghép tổ chức tư vấn học nghề, việc làm miễn phí thông qua sinh hoạt của các tổ chức tại cơ sở (như: họp tổ, ấp, các hội, hội quán,…). Trong giai đoạn 2021 - 2025, ưu tiên và khuyến khích dạy nghề đối với các đối tượng là thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác, hội quán, trang trại đang thực hiện chương trình liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản với doanh nghiệp; lao động trong các vùng sản xuất hàng hóa tập trung; nông dân đang tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất về giảm nghèo bền vững.

Nguồn: Kế hoạch số 92/KH-UBND

Nguyễn Hưng