Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp có thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Chi tiết bài viết TIN HOAT DONG

Đồng Tháp có thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Đó là Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký vào ngày 03/01/2020 (Quyết định số 01/QĐ-UBND-HC), trong đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dương đã ký, quyết định công nhận 13 xã gồm: An Phước, huyện Tân Hồng; Thường Lạc, huyện Hồng Ngự; Phú Đức, huyện Tam Nông; Tân Long, huyện Thanh Bình; Tân Hội Trung, Bình Hàng Trung, Mỹ Long, huyện Cao Lãnh; Tân Khánh Trung, Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò; Tân Phước, Hòa Thành, Tân Dương, huyện Lai Vung; Phú Long, huyện Châu Thành.

 

 

Xã Tân Dương huyện Lai Vung đẩy mạnh phát triển nghề hoa kiểng,

cải thiện thu nhập cho người dân

Qua kết quả công nhận, tại các xã đều có cơ sở hạ tầng nông thôn đạt chuẩn theo quy định của Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 - 2020; trên địa bàn các xã không còn hộ gia đình sống trong nhà tạm, nhà dột nát; tỷ lệ hộ có nhà đạt chuẩn theo quy định của Bộ xây dựng chiếm từ 71,5% - 83,8% (xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò); thu nhập bình quân của các xã năm 2019 đều đạt trên 45,5 triệu đồng/người/năm (cao nhất có xã Tân Hội Trung đạt 47,6 triệu đồng/người/năm); tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều đều giảm, còn ở mức từ 2,08% - 3,27%; số người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động đạt trên 92%; tại các xã đều có Hợp tác xã được thành lập, cng cố và hoạt động theo luật Hợp tác xã năm 2012, có số lượng thành viên đủ lớn theo quy định, hoạt động với các loại hình như: dịch vụ tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, sản xuất lúa giống, cây ăn trái, cung ứng vật tư nông nghiệp,...Nhìn chung đều hoạt động có hiệu quả, mang lại lợi nhuận cho HTX, lợi ích cho các xã viên và người dân trong vùng. Thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, các xã đã chủ động trong việc liên kết tiêu thụ nông sản đối với các sản phẩm chủ lực của địa phương, đồng thời liên kết với các Nhà khoa học trong việc ứng dụng Khoa học công nghệ trong sản xuất thông qua các Hợp tác xã, Tổ hợp tác các mô hình Hội quán. Ngoài ra, các xã đã đẩy mạnh phát triển các nghề tiểu thủ công nghiệp như các xã ở huyện Châu Thành, nghề hoa kiểng ở huyện Lai Vung, du lịch sinh thái ở huyện Cao Lãnh,…Các tiêu chí về Y tế, Văn hóa, Hệ thống chính trị, Môi trường và An toàn thực phẩm, Quốc phòng - An ninh đều được các xã quan tâm thực hiện, tuyên truyền thường xuyên tạo động lực cho người dân cùng chính quyền xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng tươi đẹp, đáng sống. Kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới rất cao (đạt từ 92,1% đến 99,9%).

Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký Quyết định công nhận 03 xã còn lại của huyện Tháp Mười đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, đó là: Hưng Thạnh, Thạnh Lợi và Láng Biển (Quyết định số 1634/QĐ-UBND-HC ngày 25/12/2019).

 

 

Ảnh: Lễ công bố xã Láng Biển đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Lũy kế đến nay toàn tỉnh đã 71 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Sa Đéc được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; thị xã Hồng Ngự và thành phố Cao Lãnh hoàn tất hồ sơ trình Trung ương xem xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Dự kiến trong tháng 2/2019, Hội đồng Thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh sẽ tiếp tục tiến hành xem xét, thẩm định đối với các xã đủ điều kiện đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM năm 2019 theo đúng trình tự, thủ tục./.

ch hình, ko cho d ánmà ph ảiúp, e luư 2 c áih ìnhtrên file n n àydmù c

Nguyễn Hưng