Xuất bản thông tin

null 13 ngành, nghề ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết TIN HOAT DONG

13 ngành, nghề ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ngày 13/4/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

 

Ảnh minh họa

Theo đó, Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp gồm:

(1) Đầu tư, phát triển vùng nguyên liệu tập trung cho công nghiệp chế biến;

(2) Chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản tập trung;

(3) Sản xuất, phát triển giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản;

(4) Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hóa và các công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản;

(5) Sản xuất nguyên liệu và chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản, chế phẩm sinh học;

(6) Chế biến, bảo quản nông, thủy sản, dược liệu;

(7) Sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản;

(8) Sản xuất hàng thủ công; sản phẩm văn hóa, dân tộc truyền thống;

(9) Đầu tư hệ thống cấp nước sạch, thoát nước;

(10) Đầu tư mới cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm, tập trung, công nghiệp;

(11) Thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, nước thải sinh hoạt tại nông thôn; thu gom xử lý chất thải làng nghề;

(12) Đầu tư chợ ở vùng nông thôn;

(13) Dịch vụ tư vấn đầu tư, khoa học, kỹ thuật về sản xuất nông, thủy sản ở vùng nông thôn.

Đồng thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chấp thuận hoặc không chấp thuận chủ trương đầu tư dự án thuộc Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp tại Quyết định này.

Nguồn: 444/QĐ-UBND-HC

Nguyễn Hưng